«ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобы бойынша 2020 жылы ИМЖ саласында іске асырылған іс-шаралар, сертификаттау органдары және сертификаттар берілген жылдар жөніндегі ақпарат

 

«ҚазТрансГаз» АҚ

Өткізілген іс-шаралар

Сертификаттау жөніндегі орган

Сертификат берілген жыл

 • Ішкі құжаттар өзектендірілді.
 • 2018 жылға арналған Бағдарламаға сәйкес ҚТГ тобында МКЖ саласында ішкі аудиттер рәсімі өткізілді.
 • Менеджмент жүйесіне жауапты жұмыскерлерге оқыту жүргізілді.
 • Мойындалған жетілгендік» 3 жұлдыз деңгейінде Еуропалық жетілгендік үлгісінің сыртқы бағалауынан (ассессмент) өтті.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2011 стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің 2-ші қадағалау аудитінен өтті.

AFNOR Certification 

2020 ж.

 «Интергаз Орталық Азия» АҚ

 • «ҚазТрансГаз» АҚ ұйымдастырған МКЖ ішкі аудитінен өтті.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2011, ISO 50001:2011, ISO 27001 стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің сыртқы аудитінен өтті.
 • «Мойындалған жетілгендік» 5 жұлдыз деңгейінде Еуропалық жетілгендік үлгісінің сыртқы бағалауынан (ассессмент) өтті.
 • «Парыз» бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі конкурсының «Экологияға қосқан үлесі үшін» номинациясында гран-при иеленді.

AFNOR Certification /

ТОО «Asia CertLine»

2019 ж.

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ

 • Өндірістік филиалдарда КМЖ-нің ішкі аудиті өткізілді.
 • «ҚазТрансГаз» АҚ ұйымдастырған, КМЖ-нің ішкі аудиті өткізілді.
 • Негізгі бизнес-процестердің нәтижелілігін арттыру мақсатында КМЖ-ны жетілдіру бойынша консультациялық-әдістемелік қызметтер өткізілді, сондай-ақ «Quality Innovation-2018» халықаралық жобасының талаптарына сәйкес инновациялық менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу, сондай-ақ оны қолданыстағы МКЖ-мен біріктіру жүргізілді.
 • ISO 9001:2015, ISО 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISО 50001:2011 халықаралық стандарттарына сәйкестікке МКЖ-нің қадағалау аудитінен өтті.

AFNOR Certification

2019 ж.

«Амангелді Газ» ЖШС

 

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2011 стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің 2-ші қадағалау аудитінен өтті.
 • «Мойындалған жетілгендік» 3 жұлдыз деңгейінде Еуропалық жетілгендік үлгісінің сыртқы бағалауынан (ассессмент) өтті.
 • Жарқұм кен орнының ілеспе факельді газын жағуға рұқсат алынды.
 • OHSAS 18001 шеңберінде, денсаулықтың жай-күйін жақсарту үшін «сауығуға 10 қадам» қалта кітапшалары әзірленді.
 • Серіктестікте МКЖ-ні және «EFQM-2013» іскерлік жетілгендік үлгісін дамыту бойынша консалтингтік қызметтер өткізілді.
 • Экологиялық аспектілер тізілімі қайта қаралды.

AFNOR Certification 

2019 ж.

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС

 • Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттары өзектендірілді.
 • Менеджмент жүйесіне жауапты жұмыскерлерге оқыту жүргізілді.
 • Экологиия, еңбекті қорғау салаларында НҚА мен НТҚ-ның қолданыстағы талаптарына сәйкестікке жоспарлы бағалау жүргізілді.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 стандарттарының жаңа талаптарына сәйкес МКЖ-нің ішкі аудиті өткізілді.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің бірінші қадағалау аудитінен өтті.
 • «ҚазТрансГаз» АҚ және «Tapline» компаниялары ұйымдастырған МКЖ ішкі аудиттері өткізілді.
 • Түзетуші әрекеттердің және тәуекелдерге ден қою әрекеттерінің нәтижелілігін бағалау өткізілді.

TÜV Thüringen e.V.

2019 ж.

«Азиялық газ құбыры» ЖШС

 • Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттары өзектендірілді.
 • Менеджмент жүйесіне жауапты жұмыскерлерге оқыту жүргізілді.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 стандарттарының жаңа талаптарына сәйкес МКЖ-нің ішкі аудиті өткізілді.
 • «ҚазТрансГаз» АҚ және «Tapline» компаниялары ұйымдастырған МКЖ ішкі аудиттері өткізілді.
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттарының жаңа талаптарына сәйкес МКЖ-нің сертификатталған аудитінен өтті.

Quality Austria Trainings, Certification and Evaluation Ltd

2019 ж.

(ISO 9001:2008, ISО 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 2016 ж.

(ISO 50001)

«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2011 стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің 2-ші қадағалау аудитінен өтті.
 • «Мойындалған жетілгендік» 3 жұлдыз деңгейінде Еуропалық жетілгендік үлгісінің сыртқы бағалауынан (ассессмент) өтті

AFNOR Certification 

2019 ж.

«ҚазРосГаз» ЖШС

 • Тәуекелдерді басқару бойынша бизнес-процестердің енгізілуіне байланысты ішкі құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
 • ISO 9001:2015 халықаралық стандарттары талаптарына сәйкестікке МКЖ-нің екінші қадағалау аудитінен өтті.

«Bureau Veritas Kazakhstan» ЖШС

2019 ж.

 

2018 жылғы 11 желтоқсанда, ҚТГ тобының еншілес ұйымы «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Парыз» бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі конкурсында, «Экологияға қосқан үлесі үшін» номинациясында гран-при иегері атанды.

ҚТГ  басқарманы, кәсіпорынның табысын ұлғайту, персоналдың материалдық әл-ауқатының деңгейін арттыру, серіктестер мен жеткізушілердің  іскерлік мүмкіндіктерінің өсуіне жәрдемдесу арқылы  қызметтің сапалы деңгейі  барлық мүдделі тараптардың талаптары мен үміттеріне сәйкес болатындай ұйымдастыруға тырысады. Бұл ретте ҚТГ персоналдың қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге, қоршаған ортаға теріс әсер етуді болдырмауға ұмтылады.

Сапаны арттыру, қоршаған ортаға теріс әсер етуді болдырмау, ҚТГ-да кәсіптік тәуекелдердің төмендеуін қамтамасыз ету бойынша  қызметтің негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:

 • Бизнес-процестерді талдау, ол мүмкін болған жерлерде процестерді автоматтандыруды енгізу және оларды біртіндеп кері инжинирингтеу  арқылы қызметтің тиімділігін үздіксіз арттыру; басқарушылық технологиялар саласын ұдайы зерттеу және озық тәжірибені пайдалану;
 • Көшбасшылыққа ұмтылуды қолдау және барлық деңгейлерде бастамашылқ, ұжымның әрбір мүшесінің жауапкершілігін және кәсібилігін арттыру; 
 • Инновациялық технологияларды  енгізу және қызметтердің жаңа түрлерін игеру саласында бизнес-серіктестердің сенімді қатынастарын қалыптастыру;
 • Қолайлы  әлеуметтік-психологиялық ахуал құру, персоналдың уәждемесін арттыру;
 • Өндірістік қызметке қатынастар бойынша адамдардың өмірі мен денсаулығының басымдығын сақтау;
 • Ішкі бақылау жүйесін жетілдіру және интеграцияланған менеджмент жүйесіне тәуекелді-бағдарлы тәсілмен әркет ету жолымен проблемалар туындауының, олардың себептерінің алдын алу;
 • осындай әсер етулердің салдарымен күресу бойынша әрекеттер алдында қоршаған ортаға теріс әсерлерді болдырмау бойынша алдын алу әрекеттерінің басымдығы арқылы қоршаған ортаны ластаудың алдын алу; 
 • Сапа менеджменті жүйесінің, денсаулықты сақтаудың және еңбек қауіпсіздігінің,  экологиялық менеджменті жүйесінің заңнамалық, нормативтік талаптарға, сондай-ақ мүдделі тараптар  талаптарына  сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Барлық қызметкерлерді қоршаған ортаны қорғау, кәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметке  белсенді қатысуға бірізділікпен тарту. Осы қатысуды уәждеу, сондай-ақ осы көрсетілген салалардағы қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру;
 • Интеграцияланған менджмент жүйесін ұдайы жақсартуды, оның нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету.